İlkelerimiz

BAĞIMSIZ EĞİTİM SENDİKASININ SENDİKAL ANLAYIŞI, MİSYON VE VİZYONU
Milli Eğitim Çalışanları, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Üniversite Hocalarımız, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmeti Veren Değerli Meslektaşlarımız.
Bağımsız Eğitim Sendikası başta Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile bütün okullarda teşkilatlanma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bütün illerimizde sendikal faaliyetlerimiz sürmekle , yurdun en ücra köşesindeki Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri çalışanlarına ulaşmaya çalışmakta ve Öğretmenler ile diğer eğitim çalışanlarının dertlerine çare olmak için yoğun gayret sarf etmektedir.
Bağımsız Eğitim Sendikası ve yönetimi; Sendikamız üyesi olsun olmasın, eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kamu görevlilerine yönelik olarak her türlü yıldırma, sindirme ve korkutma, haklarını gasbetme amaçlı yapılan ve yapılacak her türlü idari baskıların karşısında olacaktır.
Bağımsız Eğitim Sendikası ve Yönetimi; Hak aramanın kutsal bir mücadele olduğunu bilen ve emeğin karşısında oluşan engelleri aşabilen ve her dayatmanın karşısında dim dik ayakta durabilmeyi ilke edinen, milli menfaatleri her şeyin üzerinde tutma anlayışındadır. Üyelerinin dertlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini ve sevinçlerini paylaşan, onlarla hemihal olmayı bilen, tek bir üyenin derdinin bütün sendika üyelerinin derdi olması gerekliliği anlayışı içerisinde, çağın gereklerine uygun mücadele medotları ile demokratik hukuk kaideleri çerçevesinde eğitim çalışanlarının çıkmazlarını bilen sorumlu sendikacılık yapma amacı ve gayesi içerisinde yoluna devam etmektedir.
Sendikal mücadelemiz sürecinde asla bu çerçevenin dışına çıkılmayacak, bu ilkelerin dışında bir tutum sergilemeyecektir..
BAĞIMSIZ EĞİTİM SENDİKASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU:
Değerli Meslektaşlarımız.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Milli eğitim sistemimiz, maalesef, her gelenin içine bir çomak sokup karıştırdığı, sorunları çözme yerine sorunlar yumağı haline dönüştürülen bir sistem haline getirilmiştir. Milli Eğitim politikaları ve uygulamaları çoğunlukla siyasetin ve siyasi hesaplaşmaların odağına çekilerek, eğitim ve öğretim çalışanlarını bilhassa öğretmenlerimizi siyasi yaptırımların hedefi ve kurbanı konumuna getirip, Öğretim kurumlarını siyasi arena, çalışanlarını da oynanan oyunun piyonu haline getirme amaç ve gayesinde olmuşlardır.
Sizlerin de Bilindiği üzere, Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda bir çok sendika bulunmakta ve hepsi kendi İdeolojik görüş, düşünce ve kuruluş ilkelerine , tüzüklerine misyon ve vizyonlarına göre hizmet etmeye çalışmakta ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız Eğitim Sendikasının dışında ki diğer sendikaları, neredeyse tamamı adeta siyasi partilerin eğitim teşkilatını oluşturmaktadırlar, maalesef öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanları da siyasi görüşüne uygun sendikanın üyeliğine girmekte sözüm ona bu şekilde sendikacılık yaparak, hak ve emek mücadelesi içerisinde olduklarını zannetmektedirler?

Hal böyle olunca;bu tür sendikalar siyasi eğilimlerinin vermiş olduğu tazyik ile, eğitim ve öğretim çalışanları üzerinde çalışma koşullarının zorlukları yetmiyormuş gibi bir de meslektaşlarının baskılarına ve yıldırmalarına maruz kalabilmektedirler.
Bu durum çalışma ve ekonomik şartlarını iyileştirmek yerine daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Memurun zorla elde ettiği ayrıca sendikal hak, memura zulüm eden yapıya dönüşmektedir.
Siyasi partilerin uzantısı konumunda ki eğitim sendikaları, okullarda, üniversiteler de ve yurtlar da ki huzurlu eğitim ve öğretim sürecinin bozulmasına neden olarak, başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün eğitim çalışanları hak etmedikleri uygulamalarla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet vermektedirler. Çoğu zaman tayinleri çıkarılarak sürgün edilmekte, ders proğramlarında adalet ölçüleri hiçe sayılarak, idarenin çifte standardına maruz kalabilmektedirler. Bu muamele geçmişte birçok meslektaşımızın başına geldi, bugünde buna benzer olaylar öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarının başına gelmeye devam etmektedir. Mevcut işini elinden alma, görev yeri değişikliği, tenzili rütbe ve tayinin başka il ve ilçelere çıkarılması gibi mesleklerini icra noktasında büyük sıkıntılara düşürülmeleri kasti olarak gerçekleştirilmiştir.

Bizler, Bağımsız Eğitim Sendikası olarak; hiçbir eğitim çalışanının yukarıda bahsedilen siyasi muamelelere maruz kalmadan , huzurlu mutlu eğitim, ortamının yaratılmasından yana olup, sendikaların eğitim ve öğretimin huzuru noktasında önemli rolü olacağına inanmakta ve memur sendikacılığının sadece hak arama noktasında faaliyet içerisinde olması gerekliliğini savunmaktadır. İşte Bağımsız Eğitim sendikasının varlık sebebinin ve otaya çıkışının en önemli nedeni budur.
Gerçek sendikacılığın hiç kimseyi ötekileştirmeden, belden aşağı vurmadan üyemiz olsun olmasın herkese eşit mesafede durarak, tüm eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kamu görevlilerini, bu ülkenin evlatlarının yetişmesin de büyük katkı ve emekleri olan kutsal görev yapan gönül erleri olarak görüyor, art niyet içerisinde olmayan tüm eğitim , öğretim ve bilim çalışanlarını mensubu olduğumuz büyük bir ailenin ferdi olarak görüyor, her görevliye saygı ve sevgiyle bakıyor minnet ve şükran duyguları besliyoruz.
Bağımsız Eğitim Sendikası olarak hiçbir siyasi partinin hiçbir odağında, hiçbir görüşün arka ve ön bahçesi olmadan Sadece Üyelerine Hizmet Etmek Eğitim Görevlilerinin toplumsal saygınlığının artırılması, “yasal şartlarının olgunlaşması, mevzuatların günümüz Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesini ve değişen şartlar ışığında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmayı, görüş ve öneride bulunmayı,” amaçlamaktayız.

Bağımsız Eğitim Sendikasının Kuruluş Amacı Ve İlkeleri:

1- Sadece ücret sendikacılığı değil Hizmet Sendikacılığı Yapmak,
2-Başta öğretmenlerimiz olmak üzere, Eğitim ve öğretim ve bilim hizmet kolunda her kademede kamu görevlisi çalışanlarının toplum içerisinde ve kamuoyunda saygınlığını artırmak için çalışmalar yapmak ve yasal düzenlemelerin yapılması için çaba göstermek,
3- Sorun üreten değil, çözüm üreten sendika olmak,
4- Sadece ben değil, tüm üyelerinin taleplerine cevap verecek şekilde çalışmalar yapmak,
5- Diyalog sendikacılığı yapmak herkesin sendikası olmak,
6- Gündemi takıp eden Yenilikçi Bir sendika olmak,
7- Ben ruhuna göre hareket eden değil biz ruhuna inanarak çalışmak,
8- Yetkili olmayabilir, fakat etkili, sorumlu ve sorumluluklarını bilen sendikacılık yapmak,
9-Üyelerin sorunları ile bire bir ilgilenmek ,
10-Sadece üyelerin değil tüm çalışanların çıkarlarını gözetmek,
11-Hukukun üstünlüğünü esas alan daha etkili bir sendikal örgüt inşa etmek içi çalışmak,
12-Adil olmak ve haksızlıkların karşısında durmak
13-Mazlumun yanında zalimin karşısında olmak,
14-Yiğit,mert,dürüst ve vefalı olmak,
15-Onurumuza ve geleceğimize fiyat biçtirmemek,
16-Ne kimsenin Hakkını yemek,ne de kimseye üyemizin hakkını yedirmemek ,
Kısacası;Hak odaklı bir sendikal politika yürütmek için Öğretmenler ile eğitim, öğretim ve bilim çalışanlarının haklarını arama noktasında evrensel hukuk ilkeleri ve uluslar arası standartlara uygun bir sendikacılık anlayışı ile Tüm Türkiye’de Sendikacılık faaliyetlerine ve Teşkilat Çalışmalarına devam etmekteyiz.

Bağımsız Eğitim Sendikası,
Tüm Türkiye’de İl ve İlçelerinde Temsilcilikler İl ve İlçe Başkanlıkları vermeyi amaçlamakta ve bu mücadelede bende varım diyen Tüm Eğitim öğretim ve bilim hizmetlerinde kamu görevlisi olarak çalışanlarının desteğini beklemektedir.
Selam, sevgi ve saygı ile…..
Bağımsız Eğitim Sendikası
Yönetim Kurulu